Veel activiteit maar ook behoefte aan menskracht in Markt 17

Er is de laatste tijd behoorlijk veel activiteit in het inloopcentrum Markt 17. Het is goed te merken dat het initiatief in een behoefte voorziet. De maaltijden worden goed bezocht, met wellicht voor velen als hoogtepunt het feestelijke kerstdiner op kerstavond. Ook buiten de maaltijden worden er regelmatig dingen georganiseerd zoals spelletjesavonden, karaoke- en playbackavonden, of lezingen. Daarnaast wordt er regelmatig muziek gemaakt. Een bijzonder initiatief is het wekelijkse baby- en peutercafé op de woensdagochtend. Daar is het telkens erg druk.

De functie van coördinator in Markt 17 wordt momenteel gedeeld door Jantine Bastiani en Monique Toonen, die Jantine de afgelopen zomer heeft vervangen. In een gesprek met het bestuur hebben zij deze constructie zelf voorgesteld. Monique is 8 uur per week actief en is vooral in de avonden aanwezig. Daarnaast richt ze zich op fondswerving en contacten met welzijnsorganisaties in Wageningen. Jantine werkt 16 uur per week voor Markt 17 en is er met name in de middagen. Zij is het aanspreekpunt voor vrijwilligers en focust zich ook op de werving en begeleiding van nieuwe vrijwilligers.

Jantine en Monique worden beleidsmatig ondersteund door het bestuur en in praktische zin door een reeks vrijwilligers. Het bestuur van Markt 17 bestond de afgelopen jaren uit 4 leden. Ad Stolk was sinds eind 2016 de voorzitter en heeft besloten die taak neer te leggen. Ook andere bestuursleden hebben allen al een behoorlijk aantal jaren meegedraaid. Er wordt daarom actief rondgekeken naar nieuwe mensen die goed in het bestuur van Markt 17 zouden passen. Onder andere de deelnemersraad met vertegenwoordigers van 7 Wageningse geloofsgemeenschappen die Markt 17 ondersteunen, wordt daarbij betrokken.

Ook voor het vrijwilligersteam worden nieuwe mensen gezocht. Er zijn ook hier een aantal mensen die na jaren van trouwe dienst hebben besloten te stoppen. Met name extra gastvrouwen en gastheren zijn welkom, maar ook nieuwe kookvrijwilligers en afwashulpen. Incidenteel dienen zich in Markt 17 klusjes aan die wat technisch vernuft vragen of groene vingers en de coördinatoren zouden ook erg blij zijn met één of twee mensen waar ze in die situaties een beroep op kunnen doen.

Meer informatie over de verschillende functies is te verkrijgen via Jantine Bastiani of Monique Toonen (info@inloopcentrumwageningen.nl of 06-18587206). Om er meer over te horen kun je natuurlijk ook naar Markt 17 komen.