Veel waardering voor viering op 4 mei

foto85Op zaterdagavond 4 mei vond voorafgaand aan de Stille Tocht vanwege Dodenherdenking een interkerkelijke viering plaats. Er waren dit jaar enkele nieuwe elementen. De viering vond niet als gebruikelijk in de Grote Kerk op de Markt plaats, maar in de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat. Op deze plek gaat ook de Stille Tocht van start. Het betekent dat de viering nu mooi geïntegreerd was in het totale programma van 4 mei in Wageningen. De geloofsgemeenschappen in KerkNet zijn daar blij mee. Burgemeester Van Rumund en zijn vrouw en ook verschillende andere mensen met een rol in het gehele programma waren aanwezig. Ook verleende het All For One Choir uit Hull medewerking aan de dienst. Er waren ongeveer tweemaal zo veel mensen bij de viering aanwezig dan in voorgaande jaren.

4 meiPastor Emmy Kwakkel, als geestelijke verzorger verbonden aan Rumah Kita, en pastoor Henri ten Have gingen voor. Het thema op 4 mei  was dit jaar ‘In vrijheid kiezen’. Emmy Kwakkel las voor uit Deuteronomium 30, waarin Mozes het volk Israël voorhoudt dat Gods geboden heel dichtbij liggen en dat het volk ze zich goed kan eigen maken en de wet kan volbrengen. In een korte overdenking gaf ze aan hoe de ‘bevrijding’ die God ons geschonken heeft ons kan helpen ook ‘onvoorwaardelijke’ keuzes te maken in liefde voor de ander.

Monument-voor-de-Gevallenen-2013-300x193De viering op 4 mei kende ook verschillende elementen uit het Coventrygebed voor vrede en verzoening. Deze korte gebedsviering wordt iedere vrijdag gehouden op 160 plekken in de wereld waar sporen van oorlogsgeweld zijn terug te vinden. Dat gebeurt ook in Wageningen, elke vrijdag om 12.00 uur in de Johannes de Doperkerk.

Aansluitend op de viering startte de Stille Tocht naar het Joods monument aan de Walstraat en het Monument voor de Gevallenen aan de Costerweg. Namens de kerken in Wageningen zijn daar ook bloemen gelegd.