Veranderingen binnen de vergadering van sleutelfiguren

Dirk Visser

De vergadering van sleutelfiguren zal in de eerstvolgende bijeenkomst enkele wijzigingen ondergaan. Dominee Jaap Ketelaar trad al eerder terug als voorzitter van KerkNet en zal na de zomer ook niet langer optreden als de vertegenwoordiger van de De Ontmoeting. Hij verlaat de gemeente in Wageningen in augustus om waarschijnlijk de voorganger te worden van een gemeente in Katwijk. Dirk Visser, die als penningmeester al deel uitmaakt van het ondersteunend team en dus ook de vergadering van sleutelfiguren steeds bijwoont, zal daarbij tijdelijk ook De Ontmoeting vertegenwoordigen. Op termijn zal naar verwachting een nieuwe sleutelfiguur benoemd worden uit deze gemeente.

JelcoJousma

Jelco Jousma

Gerbert Kets verlaat de Vergadering van sleutelfiguren als vertegenwoordiger van Amazing Grace Parish. Deze geloofsgemeenschap heeft een verandering in de bestuursstructuur doorgevoerd. Een speerpunt voor de toekomst is om als gemeenschap meer het contact te zoeken met de directe omgeving en ook met andere geloofsgemeenschappen in Wageningen. Jelco Jousma is gevraagd daarin het voortouw te nemen en het is in dat verband ook logisch dat hij als sleutelfiguur de vergaderingen van KerkNet gaat bijwonen.