Veranderingen in studentenbegeleiding

Sjoerd van der Wielen neemt na de zomer afscheid van IFES-Nederland. Hij is in Wageningen actief als studentenwerker bij de christelijke studentenvereniging Ichthus, CSFR en VGSW. Hij coacht besturen, rust Bijbelkringleiders toe en is regelmatig aanwezig op verenigingsactiviteiten. Ook verzorgt hij lezingen en trainingen. Er wordt een opvolger voor hem gezocht.

De protestantse gemeente heeft het fiat gekregen om de vacature proberen in te vullen voor een studentenpastor, die is ontstaan nadat dominee Didi de Mildt afscheid heeft genomen in Wageningen. Haar inzet werd gefinancierd door de centrale Protestantse Kerk Nederland. Nu is deze opnieuw bereid daarvoor de inzet te steunen. Het betekent dat de Protestantse Gemeente een nieuwe studentenpastor op basis van 0,5 fte kan aantrekken.