Vergadering van sleutelfiguren is weer compleet

Donderdag 14 maart nam Klaas Jilderda voor de eerste maal deel aan de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet namens de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘De Wagenburcht’. Hij volgt Albert Heller op die deze geloofsgemeenschap bijna 4 jaar heeft vertegenwoordigd. Met name in de voorbereiding van de interkerkelijke viering van de Week van gebed voor eenheid van 2023 heeft hij veel werk gezet. Ook was hij de liturg in deze viering.

Zijn opvolger Klaas Jilderda heeft binnen de gemeente van De Wagenburcht verschillende bestuurlijke rollen gehad. Momenteel is hij vooral actief in het pastoraal werk. Met de komst van Klaas Jilderda heeft de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet voor elke geloofsgemeenschap een vaste representant.

De protestantse gemeente wilde wisselend de voorzitter en de scriba van de algemene kerkenraad afvaardigen naar de vergadering van KerkNet, maar heeft er alsnog voor gekozen om Hennie Dolstra als vaste sleutelfiguur te benoemen. Zij heeft recent een regionale kerkelijke functie neergelegd, waardoor er wat meer ruimte in haar agenda ontstaat. Daarnaast ziet de kerkenraad het toch wel als een voordeel om een vaste vertegenwoordiger in KerkNet te hebben.