Vergadering van sleutelfiguren

Het informele platform KerkNet Wageningen krijgt praktisch gestalte in de vergadering van sleutelfiguren. Iedere geloofsgemeenschap van KerkNet wordt daarin vertegenwoordigd door één sleutelfiguur. Deze sleutelfiguur maakt deel uit van het bestuur of de leiding van de geloofsgemeenschap of wordt als zodanig door het bestuur of de leiding van de  eigen gemeenschap gemandateerd. De sleutelfiguren komen 4 keer per jaar bijeen. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter.

In de KerkNet-vergadering wisselen de sleutelfiguren vooral informatie met elkaar uit, maar er is ook ruimte voor geloofsgesprekken.  Ook buiten de vergaderingen staan zij met elkaar in contact. Daarvoor gebruiken ze een digitaal platform. Iedere deelnemer kan daar melding maken van ontwikkelingen of activiteiten binnen de eigen gemeenschap waar men graag andere geloofsgemeenschappen van op de hoogte stelt. Dat kan de basis zijn om het samen met één of meer andere gemeenschappen op te pakken.

De vergadering van sleutelfiguren bestaat momenteel uit:

Albert Willemsen – Nederlandse Gereformeerde Kerk ‘Ons Huis’ (voorzitter)

Dirk Visser – De Ontmoeting

Martin Hobé – Hersteld Apostolische Zendingskerk

Anna Schippers – Vineyard gemeente

Jan van der Lee – ABC Evangeliegemeente Salem

Klaas Jilderda – Nederlandse Gereformeerde Kerk ‘De Wagenburcht’

Werner Hendrickx – RK gemeenschap Wageningen

Els Koek – Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg

Lotte Yanore- Amazing Grace Parish of the RCCG

Robert Meijer – International Christian Fellowship

Henny Dolstra – Protestantse Gemeente te Wageningen