‘Verschil kan verrijkend zijn’

Op 17 december heeft Martin Keijbets het voorzitterschap van de vergadering van sleutelfiguren van KerkNet Wageningen overgedragen aan Jaap Ketelaar. “Het is bijzonder om te zien hoe we zijn gekomen tot KerkNet Wageningen”, schrijft de nieuwe voorzitter. “Vanuit een verlangen om meer kerken te betrekken bij interkerkelijke samenwerking, heeft de Raad van Kerken het gesprek geopend en is bereid geweest mee te bewegen met wat daar uit kwam. Het resultaat is een nieuw platform waar ontmoeting plaatsvindt en gezocht wordt naar wat samenbindt. Dat blijkt veel meer te zijn, dan je vooraf dacht. Tegelijk is er Jaapeen structuur ontworpen waarbij het mogelijk is om met ‘gelegenheidscoalities’ van alles te doen op verschillende terreinen. Zelf ben ik predikant van De Ontmoeting, een jonge en kleine gemeenschap die voor zichzelf plek zag in het nadrukkelijk willen pionieren met nieuwe vormen van kerk-zijn. In alle weerbarstigheid is het ons verlangen om onze plek als christenen in de samenleving in te nemen in daad en woord, relaties aan te gaan met onze medeburgers die Jezus niet kennen en zo getuige te zijn van Gods liefde voor alle mensen. Vanaf het begin hebben we nadrukkelijk gesteld dat we onszelf zien als een onderdeel van Gods bredere kerk in Wageningen en ik herinner me de interkerkelijke viering van 2015 als heel enthousiasmerend. Wat kan verschil verrijkend zijn en wat is het de moeite waard om tijd te investeren om dat te ontdekken. Het is mijn verlangen als voorzitter om voor die verbinding te gaan, zodat we met elkaar ontdekken: “Wees niet bevreesd, …, want Ik heb veel volk in deze stad.” (Hand.18: 10 – HSV). Dat wij vervolgens dan met alles wat in ons is tot een zegen voor die omgeving mogen zijn!”