Verschuivingen in de vergadering van sleutelfiguren

Er zijn recent wat verschuivingen in de Vergadering van sleutelfiguren van KerkNet. José Kok maakt geen deel meer uit van het bestuur van de Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg. Nu de het nieuwe bestuur van haar gemeente wat ingewerkt is geraakt acht zij het een goed moment om haar taak binnen KerkNet over te dragen. Jantine van de Watering, één van de secretarissen van het bestuur van de Arboretumkerk, volgt haar op. Het nieuwe bestuur van de Arboretumkerk wil graag breed kennisnemen van KerkNet. Jantine van de Watering is het eerste aanspreekpunt binnen het platform, maar ze zal regelmatig een collega-bestuurder meenemen naar de KerkNet vergadering of zich laten vervangen, zo heeft zij laten weten.

Peter Abspoel heeft het voorzitterschap van de Wageningse locatieraad van de rooms-katholieke parochie Z. Titus Brandsma begin dit jaar neergelegd. Om die reden trekt hij zich ook terug als sleutelfiguur voor de parochie binnen KerkNet. De naam van zijn opvolger ligt nog niet vast.

SONY DSC

Jaap Ketelaar is 2,5 jaar opgetreden als voorzitter van KerkNet. Hij heeft met het bestuur van De Ontmoeting, de gemeente waar hij in deeltijd als voorganger aan verbonden is, gesproken over een eventuele verlenging van zijn termijn. In goed overleg is besloten daar van af te zien. Dit vanwege het beperkte aantal uren dat hij binnen De Ontmoeting beschikbaar heeft en de taken die er binnen de eigen gemeente liggen. Jaap Ketelaar blijft wel de sleutelfiguur binnen KerkNet voor De Ontmoeting.

SONY DSC

Het betekent dat de functie van voorzitter van KerkNet vacant kwam. Judith Westerink, sleutelfiguur voor de Evangeliegemeente Salem, is bereid het voorzitterschap van KerkNet voor een periode van 2 jaar op zich te nemen. De vergadering van sleutelfiguren heeft daar op 21 juni unaniem en blij mee ingestemd.

Evert de Bruine, sleutelfiguur voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, heeft de laatste twee vergaderingen van sleutelfiguren niet kunnen meemaken. Hij is ernstig ziek en de vooruitzichten zijn zorgelijk. In gedachten en gebeden zijn velen met hem. Al voordat KerkNet als platform van de grond kwam was Evert de Bruine al actief betrokken in tal van interkerkelijke diaconale initiatieven. Veel mensen hebben in hem een voorbeeld, hoe je interkerkelijke toenadering kunt zoeken, terwijl je de verbinding met je eigen geliefde geloofsgemeenschap nooit uit het oog verliest.