Verschuivingen in studentenwerk

De organisatie IFES heeft opvolging gevonden voor studentenwerker Sjoerd van de Wielen die in 2021 is gestopt. Immánuël Kapteijns gaat vanaf september als zijn opvolger aan de slag. Immánuël Kapteijns woont in Rhenen. Hij is getrouwd en samen met zijn vrouw heeft hij drie dochters. Hij is al als studentenwerker werkzaam in Utrecht, waar hij sinds 2019 is gekoppeld aan de verenigingen VGSU en Ichthus Utrecht. Daar komt Wageningen straks bij.

IFES wil studenten uitdagen om de contouren van Gods Koninkrijk te ontdekken en daar hun eigen plek in te nemen en hun medestudenten daarvoor uit te nodigen. In elke studentenstad in Nederland heeft de organisatie studentenwerkers. Ze geven training en toerusting en ontmoeten de studenten.

Jorn den Hertog, sinds september 2021 in Wageningen in deeltijd werkzaam als studentenpastor vanuit de protestantse gemeente, heeft onlangs zijn vertrek aangekondigd. Hij heeft met ingang van september een baan als studentenpastor aanvaard in Utrecht. In zijn nieuwe baan zijn voor hem meer uren beschikbaar. Er is nog niet bekend hoe de vacature die ontstaat ingevuld gaat worden.