Vieringen in verzorgingstehuizen

In Wageningen zijn vier verzorgingstehuizen: Rumah Kita, Torckdael, Nudehof en Pieter Pauw. Enkele tehuizen hebben wel en enkele hebben geen geestelijk verzorger. Pastorale zorg wordt meestal geboden door die gemeente, waar de bewoner oorspronkelijk mee verbonden was. De rooms katholieke parochie verzorgt in de tehuizen eigen vieringen. De overige vieringen in de verzorgingshuizen worden voor een klein deel verzorgd door de geestelijk verzorger en daarnaast door voorgangers uit de Protestantse gemeente, emeritus predikanten en leken voorgangers.

Het kost momenteel veel moeite om voldoende voorgangers voor vieringen in de verzorgingshuizen te vinden. Via KerkNet wordt daarom momenteel bij de besturen van de verschillende aangesloten geloofsgemeenschappen geïnventariseerd, hoe men de eigen taak richting bewoners van verzorgingshuizen ziet en in hoeverre men zou willen participeren in het verzorgen van vieringen in die tehuizen.