Vijf jaar Markt 17

_mg_8126-kopieOp 17 december 2016 is het Wageningse inloopcentrum Markt 17 exact 5 jaar open. Zeven Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen maakten de opzet van het inloopcentrum mogelijk. Voor de exploitatie werd de Stichting Wageningen Diaconaal Centrum opgezet. Het bestuur van de stichting is blij met wat er in de afgelopen 5 jaar kon worden opgebouwd. Markt 17 is uitgegroeid tot een waardevolle plek in het hart van Wageningen waar mensen graag komen en zich op hun gemak voelen. Dat is bijvoorbeeld terug te horen in de verhalen die mensen vertellen. Een aantal van die verhalen zijn gebundeld in het kader van een onderzoeksproject dat binnenkort wordt afgesloten.

img_0913Er liggen inmiddels tal van lijntjes met Wageningse zorg- en welzijnsorganisaties. Vluchtelingenwerk en Vluchtelingen Onder Dak zijn  huurders binnen hetzelfde pand en ook met de gemeente zijn er goede contacten.  Markt 17 is geen plek voor zorg. ‘Er gewoon zijn voor elkaar’ is de kern van de benadering die is gekozen. De waarde van deze benadering wordt gezien. Dat biedt kansen, maar het schept ook verplichtingen. Markt 17 wordt gerund door vrijwilligers, ondersteund door coördinator Jaap de Graaff. Financieel is het inloopcentrum voor een belangrijk deel afhankelijk van bijdragen van kerken en donaties van particulieren. Een doorlopend punt van aandacht van het bestuur en de coördinator is de continuïteit, zowel  in de beschikbare menskracht als ten aanzien van de financiële middelen. Coördinator Jaap de Graaff zoekt momenteel zowel kookvrijwilligers als gastvrouwen en gastheren voor de verschillende dagdelen dat Markt 17 open is. En de penningmeester heeft de uitgaven die voor 2016 zijn begroot nog niet volledig afgedekt. U kunt Markt 17 dus op verschillende manieren steunen. Daarnaast kunt u uw betrokkenheid natuurlijk ook tonen door het inloopcentrum te bezoeken, een keer mee te eten of door er op een andere manier ‘te zijn’.

elisabethHet 5-jarig lustrum van Markt 17 wil het bestuur niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er worden momenteel voorbereidingen getroffen voor het houden van een kunstmarkt.  Vanaf de eerste openingsdag  in 2011 is er in Markt 17 geëxposeerd, zowel door beginnende als al wat meer ervaren kunstenaars. Onder hen ook verschillende bezoekers en vrijwilligers van het inloopcentrum. Iedereen die in Markt 17 een expositie heeft gehad wordt de gelegenheid geboden om werk voor de kunstmarkt aan te leveren.  Daarnaast werkt er ook een grote groep Wageningse  kunstenaars mee, zowel professioneel als amateur. Het idee is dat er kunst in diverse vormen verkocht gaat worden, waarbij een gedeelte van de opbrengst wordt afgedragen aan Markt 17. Een werkgroepje is druk bezig met de voorbereidingen.

Meer informatie over  de diverse vacatures die Markt 17 kent, vindt u op de website van het inloopcentrum. Ook vindt u daar de Donateursbrief, waarmee u kunt aangeven dat u Markt 17 eenmalig of via een jaarlijkse bijdrage financieel wilt ondersteunen.