Vijf jaar stichting Present in Wageningen

5-jaar-Present-WageningenDe Wageningse afdeling van Stichting Present heeft onlangs het vijfjarige jubileum gevierd. Om daar de aandacht op de vestigen werd er op 8 en 9 juni een non-stop vrijwilligersactie op touw gezet, waarbij er 24 uur op verschillende plekken klussen werden gedaan. Er werd in een tuin gewerkt en er werd samen met Compleet Mensenwerk een huis bewoonbaar gemaakt voor een RIBW cliënt. In het asielzoekerscentrum aan de Bosrandweg werd een bingo georganiseerd en in het Thomashuis werden pannenkoeken gebakken. In de nacht werden rolstoelen van bewoners van de Nudehof schoongemaakt en de ramen van het Grand Café gezeemd. Met de actie is met behulp van sponsoring een bedrag van 3466 euro bijeengebracht.

Stichting Present probeert een brug te slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt de organisatie de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Present Wageningen heeft een christelijk-sociale identiteit. Christelijk omdat de organisatie Jezus Christus wil volgen en zijn woorden en leven leidend wil laten zijn in de keuzes. Sociaal omdat het geloof gevolgen heeft voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

In 2017 waren er 367 vrijwilligers actief voor Present in 29 praktische projecten en 25 sociale activiteiten. De deelnemende vrijwilligersgroepen betroffen vooral jongeren, maar er waren ook groepen actief uit kerken, scholen en bedrijven.