Vluchtelingen in Wageningen

Het aanmeldcentrum in Ter Apel voor mensen die in Nederland asiel zoeken, zit al maanden overvol, waardoor regelmatig mensen de dag of zelfs de nacht buiten moeten doorbrengen. Er is daarbij veel onduidelijkheid, hygiëne is ver te zoeken en soms ontbreekt het aan voedsel of zelfs water. De kerken vinden dat de overheid zijn verantwoordelijkheid behoort te nemen, maar zij willen desondanks ook bijspringen. Dat gebeurt in samenwerking met Stichting INLIA, een kerkelijke netwerkorganisatie die vluchtelingen in nood helpt.

In Wageningen werd tussen 22 september en 6 oktober in de Bevrijdingskerk opvang geboden aan 10 vluchtelingen waarvoor op dat moment geen plek was in Ter Apel. Het betrof een Syrische moeder met vijf kinderen, twee neven en een Iraans stel. Verschillende vrijwilligers stonden de mensen in deze periode bij. Soek Damascus verzorgde een aantal maaltijden. Daarnaast schoof de groep een aantal keren aan bij de maaltijden van inloopcentrum Markt 17. Na 6 oktober zorgde INLIA voor een permanentere opvang.

Kerken en andere maatschappelijke organisaties door heel Nederland verwachten de komende maanden 8500 tot 10.000 vluchtelingen te kunnen opvangen. Deze opvangplekken zijn voor vluchtelingen die al over een verblijfsvergunning beschikken. Zij komen tijdelijk te wonen in onder meer leegstaande pastorieën en vakantiehuisjes. Zo is er meer doorstroming vanuit asielzoekerscentra, waar nog ongeveer 17.000 statushouders wachten op een woning. De regering wil er financiële ondersteuning voor bieden.

Mensen die vanwege de oorlog in Oekraïne naar Nederland zijn gevlucht hoeven geen asiel aan te vragen. Hen wordt via andere kanalen hulp geboden. In Wageningen gebeurt dit vooral via een samenwerking tussen de gemeente, het platform van welzijnsorganisaties Welsaam en de organisatie Welkom in Wageningen. Ook kerken zijn er bij betrokken.

Het is gebleken dat de Oekraïners die in Wageningen verblijven veel zelf oplossen of onderling elkaar informeren. Soms is er toch wat extra aandacht of praktische ondersteuning nodig. Nu de oorlog na een half jaar nog altijd voortduurt, komen er vragen van een andere orde. Na een eerdere behoefte aan rust en veiligheid, komen nu meer vragen die te maken hebben met integratie zoals mogelijkheden voor werk en het leren van een taal.

Daarnaast ontvangt Welsaam soms heel praktische vragen zoals hulp bij het inrichten van een woning of van iemand die mensen naar een arts wil brengen. Ook de gastgezinnen hebben soms een vraag bijvoorbeeld om mensen eens mee te nemen op een uitje of een kind een speeladres te gunnen. Op de website van Welsaam is meer informatie te vinden over actuele hulpvragen.