Vluchtelingen onder het dak van de kerk

Waar de opvang van vluchtelingen van mensen uit Oekraïne veel energie in de samenleving los maakt, ligt dat voor mensen die vanuit Syrië, Jemen, Soedan of Eritrea naar Nederland komen voor asiel een stuk anders. De opvang voor asielzoekers zit overvol. Ze werden de afgelopen tijd ondergebracht in tenten en sporthallen en moeten regelmatig gedwongen verhuizen. Dat komt niet door een plots sterk toegenomen toestroom van vluchtelingen. Vooral door bezuinigingen en uitvoeringsproblemen is de wachttijd voor de asielprocedure opgelopen tot ruim twee jaar. Ook de woningnood speelt een rol bij het tekort aan opvangplekken. Het zet mensen lange tijd in een situatie zonder perspectief.

Op maandag 20 juni organiseerde Vluchteling Onder Dak in de Bevrijdingskerk de interactieve bijeenkomst ‘Vluchtelingen, een verrijking voor jezelf, je buurt én je kerk’. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vluchtelingen in onze buurt, gemeente of stad, zich welkom voelen en onderdeel worden van onze samenleving? Tijdens deze avond werden, onder leiding van Beppie Wessels-Schuurman, antwoorden gezocht op deze vraag.

Beppie Wessels-Schuurman heeft 18 jaar ervaring in crosscultureel werk in Afrika. Ook was zij was 11 jaar geleden betrokken bij de opzet van een interculturele gemeente in Veenendaal. Binnenkort wordt ze bevestigd als predikant van de Havenkerk in de Schilderswijk in Den Haag. Samen met haar man bood ze ook een aantal jaren opvang aan twee minderjarige asielzoekers uit Afghanistan.

De meeste christenen zullen wel beamen dat God ons in de Bijbel opdraagt om goed voor vluchtelingen te zorgen. Maar open staan voor vluchtelingen die uit een moslimland komen is voor veel mensen lastig. Beppie Wessels deed in het kader van haar master Missiologie onderzoek naar vluchtelingen met moslimachtergrond die zich aansloten bij een kerk en hield daarvoor een reeks interviews. Vaak bleek dat een warm welkom bij een buurtmaaltijd, een sportdag of een koffieochtend hen over de drempel van de kerk had geholpen. Ook taallessen en bezoeken in het asielzoekerscentrum waren vaak de eerste contacten die ontstonden met christenen. Ze vroegen zich af waarom kerkmensen zich belangeloos inzetten voor moslims en werden zo nieuwsgierig naar het christelijk geloof, gingen lezen in de Bijbel en bezochten een kerkdienst.

Bij de bijeenkomst van Vluchteling Onder Dak waren verschillende mensen aanwezig die eigen ervaringen konden delen. Bijvoorbeeld als taalmaatje, als buddy, als gastvrouw in het inloopcentrum of als muziekleraar voor kinderen van vluchtelingen. “Je ziet mensen opleven wanneer zij merken dat ze niet als een anoniem iemand worden gezien, maar worden gewaardeerd om wie ze zijn of om wat ze doen”, was een algemene gedeelde ervaring.

Machteld Speets van het Vrijwilligerscentrum Wageningen zou graag meer ‘positieve energie’ zien bij het bieden van ruimte voor vluchtelingen in de samenleving. Niet alleen nadenken vanuit het idee dat er problemen moeten worden opgelost, maar samen leuke waardevolle dingen realiseren. Daarom werd dinsdag 28 juni als een eerste aanzet een brainstormlunch georganiseerd in Markt 17 voor mensen vanuit verschillende organisaties met betrokkenheid bij het thema.

Meer informatie over Vluchteling Onder Dak is te vinden op de website van de organisatie.