VOD hoopt op blijvende steun uit kerken

Tijdens de seizoenafsluiting van KerkNet op donderdag 28 juni vertelde Ewout Openneer namens Vluchtelingen Onder Dak (VOD) over het logeerhuis waarin onderdak geboden wordt aan cliënten van VOD. De woning is beschikbaar gesteld door De Woningstichting en verschillende Wagenings kerken en geloofsgemeenschappen dragen bij in de maandelijkse huur. “Het gaat erg goed”, aldus Ewout. “Je kunt aan alles merken dat de bewoners zich er op hun gemak voelen. Je wordt als bezoeker telkens heel hartelijk ontvangen en krijgt bijna altijd de uitnodiging om even te blijven om mee te eten of iets te drinken. Een huidige bewoner heeft veel plezier in tuinieren. Hij heeft veel energie gestoken in de eigen tuin en het resultaat mag er zijn. Hij zou het niet erg vinden er nog wat vierkante meters bij te krijgen. Het is een geslaagd project en hopelijk willen de kerken hun steun voor het logeerhuis continueren.”

VOD

Ewout wees ook op het buddy-project van VOD. Daarbij gaat het om vrijwilligers die een vertrouwensrelatie willen opbouwen met cliënten van de organisatie. Als buddy bezoek je de cliënt ongeveer één keer in de twee weken en kijkt dan samen met de cliënt wat jij kan doen om hem of haar te begeleiden. Je kunt samen gaan wandelen, winkelen, een
hobby uitoefenen, of je gaat samen naar de huisarts of een instantie. Je doorbreekt het sociale isolement en stimuleert zoveel mogelijk de participatie aan de maatschappij. “We brengen het project graag onder aandacht bij kerken”, vertelt Ewout. “Er is een filmpje beschikbaar dat we graag vertonen. Omdat het handelt over mensen in een kwetsbare positie staat het spotje niet online.”