Voorbereiding voor Week van gebed 2018 gestart

Poster+Week+van+Gebed+2018De Week van gebed voor de eenheid van de christenen van 2018 vindt plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema is ‘Recht door Zee’ en verwijst naar de tocht die het volk van Israël maakte door de Rode Zee waarmee het volk van de Egyptenaren werd gered. In Wageningen willen we de week net als afgelopen jaar weer aanvangen het een grote interkerkelijke viering. Deze is gepland in de middag van zondag 21 januari. De eerste voorbereidingen zijn inmiddels in gang gezet. Er zijn voorgangers benaderd en er zijn gemeenten die hebben toegezegd om de muzikale ondersteuning te verzorgen. Ook wordt er nagedacht over een aantrekkelijk programma voor de kinderen, parallel aan de viering.

_bw86203Evert Kloosterboer coördineert vanuit de werkgroep interkerkelijke vieringen de voorbereidingen van de dienst op zondag 21 januari. Hij zou daarbij graag ondersteuning ontvangen van mensen uit verschillende geloofsgemeenschappen. “Het samen nadenken over de invulling van de viering is heel inspirerend, maar de voorbereiding is ook een behoorlijke klus. Het zou leuk zijn als er wat mensen willen aansluiten. Dat kan alleen met het oog op de komende viering, maar ook structureel als lid van de werkgroep. Twee leden in de werkgroep interkerkelijke vieringen zijn het afgelopen jaar gestopt en het zou fijn zijn wanneer er nieuwe mensen de open gevallen plekken willen innemen.” Meer informatie is te vinden op de pagina van de werkgroep op de website van KerkNet.

In de week van maandag 22 januari tot en met 27 januari zullen er in de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen interkerkelijke bidstonden en korte vieringen worden georganiseerd. Hiervoor ligt de coördinatie bij Herman van Eck. Hij inventariseert de komende weken welke gemeenten in de Week van gebed voor de eenheid een bidstond of viering willen organiseren.