Voorbereiding Week van Gebed 2024 gestart

In 2024 vindt de Week van gebed voor eenheid van christenen plaats van 21 tot en met 28 januari. Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso.

In Wageningen zal de Week van gebed starten met een interkerkelijke viering op zondagmiddag 21 januari in de Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat. Aan vertegenwoordigers van de Protestantse gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de International Catholic Community Wageningen is gevraagd om de viering samen voor te bereiden. Zij buigen zich samen over de invulling van de liturgie, de verkondiging en de muziek tijdens de viering.

Het plan is om ook een apart programma voor kinderen op te zetten, naast de viering van 21 januari. Verder wordt er gewerkt aan een programma van vieringen, gebedsmomenten en bijeenkomsten voor de rest van de week.