Voorbereiding Week van gebed voor eenheid 2021 van start

De Week van gebed voor eenheid 2021 vindt plaats van 17 tot en met 24 januari. De eerste afspraken voor de interkerkelijke openingsviering in Wageningen op zondag 17 januari zijn gemaakt. De Protestantse Gemeente, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Evangeliegemeente ABC Salem hebben toegezegd de viering samen te zullen voorbereiden. Het plan is om deze interkerkelijke viering net als in 2020 weer in de middag in de Johannes de Doperkerk te houden. In welke vorm dat precies mogelijk zal zijn vanwege COVID-19 moet de tijd nog uitwijzen.

‘Blijf in mijn liefde’. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van Gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in het Zwitserse Grandchamp wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van Gebed gebeurt.