Voorbereiding Week van gebed voor eenheid 2022 van start

De Week van gebed voor eenheid 2022 vindt plaats van 16 tot en met 23 januari. De eerste afspraken voor de interkerkelijke openingsviering in Wageningen op zondag 16 januari zijn gemaakt. De Arboretumkerk – vrijzinnig op weg, de De Ontmoeting, de Amazing Grace Parish en International Christian Fellowship hebben toegezegd de viering samen te zullen voorbereiden.

Het thema voor de week van gebed in 2022 is ‘Licht in de duisternis’. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus.

“Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”