Voorbereidingen voor Week van Gebed 2020 gestart

poster-week-van-gebed-2020-digitaal‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt volgend jaar plaats van 19 tot en met 26 januari. Het thema is geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt. Paulus ervaart dat wanneer hij nadat hij schipbreuk heeft geleden op Malta beland. Het materiaal voor de Week van Gebed in 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Zij vieren jaarlijks dat het evangelie hun eiland heeft bereikt.

In Wageningen zullen in de Week van Gebed weer een reeks interkerkelijke vieringen, bidstonden en andere activiteiten plaatsvinden. De eerste voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Vanuit KerkNet zijn inmiddels een drietal geloofsgemeenschappen gevraagd om samen de grote interkerkelijke viering op zondagmiddag 19 januari inhoud te geven. Deze zal plaats gaan vinden in Johannes de Doperkerk aan de Bergstraat. Er gaat een groep aan de slag met een parallel programma voor de kinderen in de Bevrijdingskerk aan de Ritzema Bosweg. Ook wordt er al nagedacht over het programma in de aansluitende week.

Evert Kloosterboer, vanuit de werkgroep Interkerkelijke vieringen en Henk van Schaik, als secretaris van KerkNet, zijn belangrijke trekkers in het geheel maar zij kunnen veel support gebruiken zowel voor het bepalen van de inhoud van het programma als bij het uitvoeren van een reeks praktische zaken. Schroomt u niet om u bij hen te melden.