Vraag en aanbod bij Vakantiegeld Delen

Er zijn binnen Wageningen verschillende mensen die geen vakantiegeld ontvangen, of die dit geld moeten besteden voor andere doelen, zoals het aflossen van schulden of noodzakelijke dingen in het huishouden. Via het fonds Vakantiegeld Delen wordt gepoogd iets voor deze mensen te doen. Met name in de periode dat het vakantiegeld wordt uitgekeerd, wordt er binnen kerken geld ingezameld om mensen die onder het financiële minimum leven binnen de Wageningse gemeenschap een kans te bieden om een dagje uit te gaan of een korte periode vakantie te vieren.

Een werkgroep van 3 mensen regelt de fondswerving, beoordeelt aanvragen voor steun uit het fonds of gaat actief op zoek naar mensen die er voor in aanmerking komen. Zij doen dat al ruim 20 jaar en willen vanwege hun leeftijd deze taken graag overdragen aan jongere opvolgers. Het bestuur van stichting WSIDA is gericht op zoek naar nieuwe mensen voor de werkgroep Vakantiegeld Delen, maar u kunt natuurlijk ook zelf uw interesse kenbaar maken. Dat kan via een e-mail naar de secretaris van stichting WSIDA, Joke de Jong-Jansen, via secretaris@wsida.nl.

Financiële bijdragen zijn natuurlijk ook welkom. Dat is mogelijk via IBAN NL85 INGB 0009 5565 79 ten name van Vakantiegeld Delen te Wageningen.