Vrijdag 22 april is bijzondere dag voor Markt 17

Op vrijdag 22 april neemt Jaap de Graaff, de coördinator van het inloopcentrum Markt 17, officieel afscheid. Hij heeft enige tijd geleden bij het bestuur aangegeven dat hij wil stoppen met zijn werk in het inloopcentrum, om van zijn pensioen te gaan genieten. Vanaf de start van Markt 17 in 2011 is Jaap de Graaff er als coördinator werkzaam. In ruim 10 jaar is Markt 17 uitgegroeid tot een laagdrempelige ontmoetingsplek in Wageningen waar veel mensen graag komen en vrijwilligers met veel enthousiasme actief zijn. Iets wat zonder de coördinerende rol van Jaap de Graaff niet tot stand had kunnen komen.

Het bestuur heeft in Jantine van Dijk een opvolger gevonden voor Jaap de Graaff. Zij maakt de overstap naar het Wageningse inloopcentrum van inloophuis De Brug, een initiatief van de Hervormde Gemeente Delfshaven bij Rotterdam. Ook werkte zij als geestelijk verzorger bij Motto Rotterdam, waar ze vrijwilligers koppelde aan thuiswonende alleenstaande ouderen. Motto staat voor ‘Meelevende Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen’. Vrijwilligers gaan met een bepaalde regelmaat bij ouderen thuis langs voor een goed gesprek en bieden een luisterend oor bij zingeving en levensvragen.

Vrijdag 22 april wordt er op een feestelijke manier afscheid genomen van Jaap de Graaff en wordt tevens Jantine van Dijk verwelkomd. Ook wordt er die middag gevierd dat Markt 17 al 10 jaar bestaat. De jaren 2020 en 2021 waren lastig vanwege de coronamaatregelen. Ontmoeting moest met het oog op de volksgezondheid gedurende lange periodes worden beperkt en ontmoedigd, terwijl het inloopcentrum juist op ontmoeting is gericht. De periode werd aangegrepen om de inrichting van Markt 17 een flinke opfrisbeurt te geven. Recent werd ook de binnenplaats bij het inloopcentrum opgeknapt. Nu ook alle beperkingen vanwege corona zijn komen te vervallen, kan Markt 17 weer helemaal de plek bieden zoals wordt beoogd. Dat mag best gevierd worden. En dat gaat gebeuren op vrijdag 22 april. Van 15.00 uur tot 19.00 uur. U bent van harte welkom om daar ook bij te zijn.