Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt van start

16-06-19 Logo WIDIP - grootMensen kunnen eenvoudig de weg kwijt raken in de kerkelijk structuren en – instellingen op het terrein van zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning. Maar al te vaak geven mensen de moed op tijdens hun zoektocht naar passende hulp van de diverse voorzieningen. De gezamenlijke diakenen in het Diaconaal Wmo Platform Wageningen (DWPW) hebben recent het Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt (WIDIP) opgericht. Het WIDIP ondersteunt ook de verschillende diaconieën en Caritas. Het informatiepunt wordt bezet door goed ingevoerde personen, die in staat zijn de vraag op te pakken en de goede weg te wijzen. Bij wisseling van diakenen blijft dit een constant gegeven waar bijvoorbeeld nieuwe diakenen hun informatie kunnen halen. Het WIDIP is iets anders dan het ‘Startpunt’ aan de Rooseveltweg, het gemeentelijk loket voor zorgaanvragen. Dat is meestal het eerste loket voor aanvragen voor hulp op allerlei gebied. Het WIDIP is in de eerste plaats een intern informatiepunt over de verschillende kerkelijke instanties en – voorzieningen. Vervolgens kan het WIDIP antwoord geven op vragen van personen en instanties van buiten de kerken over de inzet van diaconieën op het vlak van zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning. Het team bestaat voorlopig uit Freek Krouwel (coördinator), Dirk van Andel, Marianne Roseboom en Leontine van Eck, maar zal mogelijk nog breder samengesteld worden. Het WIDIP begint officieel per 1 maart 2016, maar is nu al ‘in de lucht’. Het team is te bereiken via widipwageningen@gmail.com en is op werkdagen tot 20.00 uur telefonisch te bereiken via 06-41331363. Meer informatie is te verkrijgen via de website van het DWPW.