Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt

16-06-19 Logo WIDIP - grootMensen kunnen eenvoudig de weg kwijt raken in de vele organisaties op het terrein van zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning. De gezamenlijke diakenen in het Diaconaal Wmo Platform Wageningen (DWPW) hebben daarom recent het Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt (WIDIP) opgericht. Het WIDIP ondersteunt ook de verschillende diaconieën en Caritas. Het WIDIP is iets anders dan het ‘Startpunt’ aan de Rooseveltweg, het gemeentelijk loket voor zorgaanvragen. Dat is meestal het eerste loket voor aanvragen voor hulp op allerlei gebied. Het WIDIP is in de eerste plaats een intern informatiepunt over de verschillende kerkelijke instanties en – voorzieningen. Vervolgens kan het WIDIP antwoord geven op vragen van personen en instanties van buiten de kerken over de inzet van diaconieën op het vlak van zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning.

Het team bestaat voorlopig uit Freek Krouwel (coördinator), Dirk van Andel, Evert de Bruine, Marianne Roseboom. Het team is te bereiken via widipwageningen@gmail.com en is op werkdagen tot 20.00 uur telefonisch te bereiken via 06-41331363. Meer informatie is te verkrijgen via de website van het DWPW.