‘Wat raakt verbindt’

aquaIn de Johannes de Doperkerk te Wageningen wordt sinds vele jaren een kunstexpositie georganiseerd tijdens de veertigdagentijd. Dit jaar wordt aangesloten bij het jaarthema ‘Wat raakt, verbindt’. De leden van de expositiegroep hebben Willem van den Heuvel uitgenodigd om te exposeren. Naast zijn loopbaan als architect is hij gaan schilderen in diverse stijlen. Hij vindt zijn inspiratie in dagelijkse dingen die hij ziet in het leven van anderen, die hij leest of zelf meemaakt. De expositie is te bezoeken elke zaterdag tot en met Paaszaterdag 15 april van 14.00 tot 16.30 uur en rondom de vieringen tot en met Pasen. Op iedere woensdagavond wordt er in de veertigdagentijd om 19.00 uur ook een oecumenisch vesper gehouden in de Johannes de Doperkerk.

pgtew2Sinds enige jaren stelt een werkgroep met mensen uit de rooms-katholieke parochie, de protestantse gemeente en de Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg ook een Veertigdagenkalender samen. Het is een kalender gericht op de 40 dagen voor Pasen die een handvat kan zijn om meer bewust te zijn van deze tijd van bezinning. Het thema is ook ‘Wat raakt verbindt’. De kalender heeft een vast patroon. De zondagen zijn ingevuld door pastores. Er zijn foto’s bij de zondagen geplaatst die aansluiten bij de lezingen van dat weekend. De zaterdagen in de kalender zijn voor de kinderen. Zij gaan op weg naar Pasen in het thema ‘Van woestijn naar lentetuin’, waarbij het verhaal van Mozes en de uittocht uit Egypte centraal staat.