Week van Gebed 2019 en eenheid geëvalueerd

Van zondag 20 tot en met zaterdag 26 januari vond de Week van gebed en eenheid plaats. In deze week vonden er ook in Wageningen een aantal interkerkelijke activiteiten plaats. Na de openingsviering op de zondag met parallel een theatervoorstelling voor kinderen vanaf 4 tot 12 jaar, werden in de week daaropvolgende dagen verschillende gebedsvieringen gehouden, een vesper, een jongerenavond en een zangavond. De groep die bij de voorbereidingen betrokken was heeft na afloop de week geëvalueerd.

De openingsviering in de Bevrijdingskerk werd door circa 400 mensen bezocht en werd door de aanwezigen goed gewaardeerd. Wel was er wat zorg over het aantal beschikbare plaatsen dat in de kerk beschikbaar is. Daarom zal voor 2020 worden onderzocht of de viering in de Johannes de Doperkerk gehouden kan worden. Ook het kindertheater was een succes. Er waren ongeveer 80 kinderen. De vieringen die in de week gehouden werden trokken telkens 15 tot 25 mensen. Uitzondering daarop vormde de zangavond op vrijdag 25 januari in de Arboretumkerk. Daar waren circa 80 deelnemers vanuit alle deelnemende kerken in KerkNet, voornamelijk zangers, muzikanten en koorleden die een actieve rol in het programma hadden.

Bij de evaluatie kwamen nog wel een reeks praktische aandachtspunten naar voren, waardoor de voorbereiding in een volgend jaar wellicht nog wat soepeler kan verlopen. Deze zijn verwerkt in het draaiboek. In algemeenheid kon echter worden geconstateerd dat de Week van Gebed en eenheid qua opzet is geslaagd met een mooi programma dat breed werd gewaardeerd. Het stramien voor de week heeft goed voldaan.