Week van gebed gaat verder op maandag 16 januari

De Week van gebed voor eenheid 2022 vindt plaats van zondag 15 tot en met vrijdag 20 januari. Ook na de openingsviering op zondag 15 januari zijn er die week nog verschillende activiteiten. Meer dan tien Wageningse kerken, aangesloten bij KerkNet, zijn er bij betrokken. Telkens zijn er andere geloofsgemeenschappen die het voortouw nemen, maar zij hopen op deelname vanuit een breed spectrum aan kerken.

Maandag 16 januari wordt er in De Vredehorst in de Tarthorst een gebedsmoment gehouden. Dit wordt georganiseerd door de geloofsgemeenschappen Amazing Grace Parish en International Christian Fellowship. De aanvang is 19:00 uur en de voertaal is Engels. Dinsdag 17 januari nemen de geloofsgemeenschappen van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt het voortouw voor een gebedsviering in ‘De Wagenburcht’ aan de Kastanjeweg. De start is hierbij ook om 19:00 uur.

Woensdag 18 januari is er om 19:00 uur een interkerkelijke vesperviering die wordt georganiseerd door de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap. Pastoor Erik Rozeman gaat in deze viering voor. Donderdag 20 januari is er in het Huis van Salem aan de Hendrikweg 14A een avond georganiseerd door de Vineyard gemeente, de evangeliegemeente Salem en De Ontmoeting. Deze start om 19:00 uur met een korte gebedswandeling. Om 19:30 uur is er koffie en thee en aansluitend wordt vanaf 20:00 uur een gebedsviering gehouden.

Het Coventrygebed voor vrede en verzoening wordt sinds mei 2014 elke vrijdag om 12.00 uur gebeden in Wageningen, in de dagkapel van de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17. Dat gebeurt ook op vrijdag 20 januari als onderdeel van het programma van de week van gebed voor eenheid. Het gebed wordt gedragen door de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Wageningen, de Protestantse Gemeente te Wageningen en de Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg. De week van gebed wordt vrijdag 20 januari afgesloten met een interkerkelijke sing-inn in de Vredehorst, Tarthorst 1. Natuurlijk wordt daar veel en heel gevarieerd gezongen, maar er zijn ook veel muzikanten bij aanwezig ter begeleiding. De avond start om 19:30 uur.

Voor wie niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan een gezamenlijke activiteit, is er tijdens de Week van gebed voor eenheid ook de mogelijkheid om een gebedsintentie in te brengen via secretaris@kerknetwageningen.nl. De punten zullen dan meegenomen worden in de gebedsmomenten.