Week van gebed gaat verder op maandag

De Week van gebed voor eenheid 2022 vindt plaats van zondag 16 tot en met vrijdag 21 januari. Ook na de openingsviering op zondag 16 januari zijn er die week nog verschillende activiteiten. Meer dan tien Wageningse kerken, aangesloten bij KerkNet, zijn er bij betrokken. Telkens zijn er andere geloofsgemeenschappen die het voortouw nemen, maar zij hopen op deelname vanuit een breed spectrum aan kerken.

Maandag 17 januari wordt er een online gebedsmoment gehouden, georganiseerd door de geloofsgemeenschap Amazing Grace Parish. De aanvang is 19.00 uur en de voertaal is Engels. Dinsdag 18 januari nemen de geloofsgemeenschappen van de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt het voortouw bij een online gebedsmoment. De start is deze dag om 18.30 uur.

Woensdag 19 januari is er van 8.45 uur tot 9.45 uur een bidstond voor scholen en onze kinderen. Op verschillende plaatsen in Wageningen komen daarbij groepjes van 2 of 3 ouders bij elkaar om samen te bidden. Michelle Aalbregt (06-49141145) verzorgt de coördinatie. Zij koppelt mensen aan elkaar en draagt onderwerpen aan voor gebed. U kunt met haar contact opnemen om deel te nemen.

In de avond van woensdag 19 januari stond er aanvankelijk ook een interkerkelijke vesperviering gepland die zou worden georganiseerd door de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Wageningen binnen de Zalige Titus Brandsma Parochie. Vanwege coronamaatregelen gaat deze viering echter niet door.

Donderdag 20 januari is er een gebedswandeling gepland. De wandeling wordt gezamenlijk georganiseerd door de Vineyard gemeente, de evangeliegemeente Salem en De Ontmoeting. De start is om 20.00 uur bij de Immanuëlkapel, Markt 25. Deelnemers gaan twee aan twee op pad met een aantal gespreksvragen en gebedsintenties. Het betreft een buitenactiviteit. De weersomstandigheden kunnen zodanig zijn dat het verstandig is een paraplu mee te nemen.

Het Coventrygebed voor vrede en verzoening wordt sinds mei 2014 elke vrijdag om 12.00 uur gebeden in Wageningen, in de dagkapel van de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17. Dat gebeurt ook op vrijdag 21 januari als onderdeel van het programma van de week van gebed voor eenheid. Het gebed wordt gedragen door de Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap Wageningen, de Protestantse Gemeente te Wageningen en de Arboretumkerk – Vrijzinnig op weg.

Voor wie niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan een gezamenlijke activiteit, is er tijdens de Week van gebed voor eenheid ook de mogelijkheid om een voorbedepunt in te brengen via secretaris@kerknetwageningen.nl. De punten zullen dan meegenomen worden in de gebedsmomenten.

Tijdens de Week van gebed van eenheid, maar ook gedurende al de andere dagen van het jaar, zijn er kerkelijke ruimten beschikbaar waar je op je eigen tijd en manier kunt bidden. De kapel in de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17, is dagelijks open van 8.30 uur tot 17.00 uur. Ook in de Immanuëlkapel, Markt 25, is een gebedsruimte ingericht, beheerd door de Navigators Wageningen. Deze ruimte is te gebruiken na reservering via pray.24-7prayer.com.

De geloofsgemeenschappen binnen KerkNet hadden de week graag afgesloten met een interkerkelijke zangavond op vrijdag 21 januari en een aparte gebedsavond voor jongeren op zaterdag 22 januari. De huidige coronarichtlijnen bieden daar echter geen goede mogelijkheden voor. Omdat er gedurende de week er ook maar heel weinig mogelijkheden zijn elkaar vanuit verschillende kerken in levende lijve te treffen bestaat het voornemen om op zondag 12 juni een openluchtviering te organiseren. Details daarover hoopt KerkNet op korte termijn te kunnen melden.