Week van Gebed voor de Eenheid

21904Op zondag 17 januari, aan het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid, vindt om 10.00 uur in de Grote Kerk op de Markt de jaarlijkse interkerkelijke viering plaats. Het is een viering waarin zeven Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen participeren. In de viering gaan ds. Erica Hoebe van de Lukas wijkgemeente van de Protestantse Gemeente, Menno Helmus van de Vineyardgemeente en ds. Karel Smouter van de Nederlandse Gereformeerde Kerk samen voor. Ook het Johanneskoor verleent medewerking aan de dienst. Het thema is ‘Het Woord is aan jou’. Met andere woorden: hoe verstaan wij de opdracht om zout van de aarde en licht in de wereld te zijn? Wat is daarop jouw, uw antwoord, in onze eigen gemeenschappen, in Wageningen en in de wereld? Dit jaar hebben kerken uit Letland daarover inspirerende ideeën aangeleverd. Er zijn liederen uit verschillende geloofsrichtingen, die goed kunnen worden meegezongen. Muzikale ondersteuning wordt geleverd door het Johanneskoor en een speciaal combo van de Vineyardgemeente. Gezinnen zijn ook van harte welkom. Er is een crèche. Voor de jeugd is er een apart theaterprogramma ‘Wonderwolk’. De collecte is voor de Stichting Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid. Tijdens en na deze viering is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en informatie te vergaren over interkerkelijke activiteiten en het vernieuwde KerkNet Wageningen.

In de week van Gebed voor de Eenheid vinden aansluitend nog diverse gebedsbijeenkomsten plaats:

Zondagavond 17 januari 20.00-21.30 uur: Aanbiddingsavond – georganiseerd door Evangeliegemeente Salem in het ‘Hof van Wageningen’

Maandagavond 18 januari 19.00-20.00 uur: Bidstond – georganiseerd door Amazing Grace Parish en International Christian Fellowship in de Vredehorst.

Dinsdagochtend 19 januari 8.45-10.00 uur: Bidstond voor de scholen – Gravinnestraat 21, Wageningen. In het bijzonder voor ouders van schoolgaande kinderen.

Dinsdagavond 19 januari 20.00-21.00 uur: Bidstond – georganiseerd door de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Wagenburcht aan de Kastanjelaan.

Woensdagavond 20 januari 19.00-19.40 uur: Vesper – in de Johannes de Doperkerk, onder leiding van pastoor Henri ten Have.

Donderdagavond 21 januari 20.00-21.00 uur: Bidstond – georganiseerd door de Vineyardgemeente, de Evangeliegemeente Salem en De Ontmoeting in de Immanuelkapel op de Markt

Vrijdagmorgen 22 januari 9.30-10.30 uur: Bidstond – bij dhr. C. Buijs, Nude 25, Wageningen.

Vrijdagavond 22 januari 20.00-22.00 uur: Aanbiddingsavond in de Immanuelkapel op de Markt.

Zaterdagavond 23 januari 20.00 uur: Youth Prayer Night (13 tot 18+jr) in de Immanuelkapel op de Markt 25. Meer informatie op www.prayernight.nl.