Week van gebed voor eenheid van christenen 2023

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 vindt plaats van 15 tot en met 22 januari. Het thema is ‘Doe goed. Zoek recht.’ Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De Bijbeltekst die centraal staat komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’. Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.

In Wageningen start de Week van gebed met een interkerkelijke viering op zondagmiddag 15 januari in de Grote Kerk op de Markt. De invulling van deze viering zal worden voorbereid door leden van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Vineyardgemeente en het International Christian Fellowship. Zij buigen zich samen over de invulling van de liturgie, de verkondiging en de muziek tijdens de viering.

Nadat de interkerkelijke viering de afgelopen jaren telkens online ingevuld moest worden vanwege de geldende coronamaatregelen, bestaat er nu goede hoop dat we komend jaar weer met mensen uit diverse geloofsgemeenschappen in een volle kerk samen kunnen komen. Het plan is om ook een apart programma voor kinderen op te zetten, naast de viering van 15 januari. Verder wordt er gewerkt aan een programma van vieringen, gebedsmomenten en bijeenkomsten voor de rest van de week.