Week van Gebed voor eenheid van de christenen

Van 21 tot en met 28 januari is de jaarlijkse Week van Gebed. Gedurende die week bidden christenen samen in heel de wereld. In Nederland wordt dit georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. Ook in Wageningen worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Dat gebeurt door de plaatselijke kerken, die samenwerken in KerkNet Wageningen. De week gaat van start met een interkerkelijke viering in de Grote Kerk op de Markt op 21 januari. In de week daarna zijn er dagelijks gebedsbijeenkomsten op verschillende locaties, verzorgd door verschillende kerken. Op woensdag start bovendien de Alpha Cursus, voor iedereen de meer wil weten van het christelijk geloof.

Het volledige programma van de Week van gebed