KerkNet is op weg

Op donderdag 17 maart vond in de Tuinkamer van de Arboretumkerk de eerste vergadering van Sleutelfiguren van  KerkNet Wageningen in de nieuwe opzet plaats. KerkNet is een interkerkelijk platform waarin 12 geloofsgemeenschappen deelnemen en elkaar ontmoeten. Per 1 januari is de Raad van Kerken in Wageningen opgeheven. Formeel heeft dat zijn beslag gekregen in een laatste algemene ledenvergadering van de raad op 14 april. Het opheffingsbesluit is genomen met de gedachte dat het bij elkaar betrokken voelen van Wageningse christelijke geloofsgemeenschappen  binnen KerkNet evenzeer een goede basis heeft en bovendien veel breder is opgezet.

Bij de overgang naar de nieuwe situatie is ds. Jaap Ketelaar van Baptistengemeente De Ontmoeting aangetreden als voorzitter van KerkNet. Hij volgt Martin Keijbets op. Jaap Ketelaar wil binnen KerkNet graag ruimte bieden voor ontmoeting, kennismaking met de diverse deelnemende geloofsgemeenschappen en voor het geloofsgesprek. Daarom stelde hij voor de vergaderplek voor de vergadering van sleutelfiguren, die vier keer per jaar plaatsvindt, te laten rouleren. Telkens treedt een andere gemeente als gastheer op voor de vergadering. Voorafgaand aan het eerste agendapunt van de vergadering is er gedurende een half uur of wat langer gelegenheid om elkaar in een informele setting te ontmoeten en een indruk te krijgen van de geloofsgemeente waar men op dat moment te gast is.

De vergadering van Sleutelfiguren gebruikt een digitaal platform via googlegroups om elkaar in de periodes tussen de vergaderingen van relevante zaken op de hoogte te houden en punten te agenderen. Henk van Schaik is als secretaris van KerkNet het eerste aanspreekpunt zowel voor de sleutelfiguren als voor partijen van buiten de kerken die contact met KerkNet zoeken. Hij bereidt in samenwerking met de voorzitter de vergaderingen voor. Het penningmeesterschap van KerkNet wordt verzorgd door Henk de Jong. Hij kon in de vergadering van Sleutelfiguren meedelen dat de lidkerken bij de opheffing van de Raad van Kerken besloten hebben om een belangrijk deel van de algemene financiële reserve van de Raad van Kerken aan KerkNet over te dragen.