Werkgroep Vakantiegeld Delen zoekt versterking

Er zijn binnen Wageningen verschillende mensen die geen vakantiegeld ontvangen, of die dit geld moeten besteden voor andere doelen, zoals het aflossen van schulden of noodzakelijke dingen in het huishouden. Via het fonds Vakantiegeld Delen wordt gepoogd iets voor deze mensen te doen.

Met name in de periode dat het vakantiegeld wordt uitgekeerd, wordt er binnen de kerken geld ingezameld, zodat mensen die onder het financiële minimum leven binnen de Wageningse gemeenschap een kans kan worden geboden om een dagje uit of een weekje op vakantie te gaan.

Een werkgroep van 3 mensen uit verschillende kerken regelt de fondswerving, beoordeelt aanvragen voor steun uit het fonds of gaat actief op zoek naar mensen die er voor in aanmerking komen. Sinds 2017 is het fonds Vakantiegeld Delen ondergebracht bij de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten WSIDA. De leden van de werkgroep hebben samen flink wat dienstjaren gemaakt, komen op leeftijd en zouden de groep graag met nieuwe mensen uitbreiden, zodat ze hun taken geleidelijk kunnen overdragen.

Meer informatie over de werkgroep is te verkrijgen bij Rein van Eck (E-mail: reinhannie@gmail.com, Tel.: 06-49891490). Bijdragen blijven natuur lijk ook altijd welkom op IBAN NL85 INGB 0009 5565 79 ten name van Vakantiegeld Delen te Wageningen.