WIDIP

16-06-19 Logo WIDIP - grootMensen kunnen eenvoudig de weg kwijt raken in de kerkelijk structuren en – instellingen op het terrein van zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning. De gezamenlijke diakenen in het Diaconaal Wmo Platform Wageningen (DWPW) hebben daarom het Wagenings Interkerkelijk Diaconaal Informatie Punt (WIDIP) opgericht. Het WIDIP ondersteunt ook de verschillende diaconieën en Caritas. Het informatiepunt wordt bezet door goed ingevoerde personen, die in staat zijn de vraag op te pakken en de goede weg te wijzen. Bij wisseling van diakenen blijft dit een constant gegeven waar bijvoorbeeld nieuwe diakenen hun informatie kunnen halen.

telefoonHet WIDIP is iets anders dan het ‘Startpunt’ aan de Rooseveltweg, het gemeentelijk loket voor zorgaanvragen. Dat is meestal het eerste loket voor aanvragen voor hulp op allerlei gebied. Het WIDIP is in de eerste plaats een intern informatiepunt over de verschillende kerkelijke instanties en – voorzieningen. Vervolgens kan het WIDIP antwoord geven op vragen van personen en instanties van buiten de kerken over de inzet van diaconieën op het vlak van zorg, welzijn, aandacht en ondersteuning.

Het team bestaat uit Freek Krouwel (coördinator), Dirk van Andel, Marianne Roseboom en Leontine van Eck. Het team is te bereiken via widipwageningen@gmail.com en is op werkdagen tot 20.00 uur telefonisch te bereiken via 06-41331363. Meer informatie is te verkrijgen via de website van het DWPW.