Wijziging in vergadering van sleutelfiguren van KerkNet

JelcoJousma

Tijdens online vergadering van de sleutelfiguren van KerkNet op donderdag 18 maart heeft Jelco Jousma afscheid genomen. Hij vertegenwoordigde binnen dit interkerkelijke overlegplatform de Amazing Grace Parish. Jelco vetrekt binnenkort samen met zijn vriendin naar Tanzania. Van uit KerkNet wensen we hen daar een goede en gezegende tijd.

De Amazing Grace Parish wil als gemeenschap graag het contact te zoeken met de directe omgeving en ook met andere geloofsgemeenschappen in Wageningen. Jelco Jousma was in de eigen gemeente gevraagd om daarin taken op zich te nemen. In dat verband paste het ook goed om als sleutelfiguur de vergaderingen van KerkNet bij te wonen. Hij gaf daar de afgelopen 2 jaar bijvoorbeeld ook inhoud aan door de coördinatie te doen rond de verschillende vieringen die tijdens de Week van gebed voor eenheid plaatsvinden.

In de vergadering van sleutelfiguren wordt Amazing Grace Parish in de toekomst vertegenwoordigd worden door Lotte Yanore. Zij heeft zich in de vergadering van 18 maart voorgesteld en kort kunnen kennismaken met de overige sleutelfiguren in KerkNet.