WSIDA zoekt nieuwe bestuursleden

Sinds 1 januari 2018 bestaat de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA) waarin Wageningse kerken samenwerken in situaties van armoede. Voor die tijd werd al afgestemd en samengewerkt, maar de oprichting van een interkerkelijk sociaal noodfonds; Noodfonds Wageningen was de reden voor de oprichting.

Het bestuur van WSIDA fungeert ook als bestuur voor Noodfonds Wageningen. De stichting richt zich met name op situaties van mensen buiten de kerken, die niet geholpen kunnen worden door de diaconie van de eigen kerk. Op dit moment zijn er twee werkgroepen onder de stichting; Noodfonds Wageningen en Vakantiegeld Delen.

Het bestuur zorgt ervoor dat de werkgroepen hun werk goed kunnen verrichten, zoals de ANBI-status, houdt voeling met de kerken en wat er speelt in de maatschappij op het vlak van armoede. Ze houdt contact met andere organisaties die bezig zijn op het vlak van armoede en ook met de gemeente Wageningen. Het bestuur bestaat op dit moment uit 4 personen. Op vrij korte termijn gaan 2 mensen aftreden. Het betreft de voorzitter en de secretaris. Voor deze functies wordt opvolging gezocht.

De voorzitter zit de bestuursvergaderingen van WSIDA voor en presenteert de stichting naar buiten. Daarnaast houdt de voorzitter contact met de raad van toezicht van de ondersteunende kerken en schrijft hij of zij samen met secretaris het beleidsplan en het jaarverslag. Ook houdt de voorzitter overzicht over de financiële en personele organisatie van de stichting.

De secretaris schrijft de notulen van de vergaderingen, schrijft brieven namens de stichting en maakt samen met de voorzitter het jaarverslag. Ook verzorgt de secretaris de post voor de stichting en houdt hij of zij het archief bij. De secretaris en voorzitter bereiden samen de agenda van de vergaderingen voor en ze werken ook samen bij het onderhouden van contacten contacten met externe organisaties.

Het bestuur van de Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten vergadert 6 keer per jaar in de avonduren. Het is het streven om eens per jaar een bezinningsmoment van een dagdeel te organiseren. Daarnaast worden bestuursleden gevraagd om vanuit huis te reageren op vragen van werkgroepen, het jaarverslag en beleidsplan te schrijven en contact te onderhouden met externe organisaties. Een ruwe inschatting is dat dit werk een 1 dag per maand kost.

Wil je meer weten over het werk van WSIDA of deze vacatures? Stuur dan een mail naar Rikje van de Weerd secretaris@wsida.nl of Harm Smit voorzitter@wsida.nl. Geef aan of je teruggebeld of gemaild wilt worden door iemand van het bestuur.