WSIDA

De Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA) heeft als doel het aanreiken van hulp, zorg en advies met behoud van privacy in situaties van nood en armoede uit een oogpunt van christelijke naastenliefde. Daarnaast beoogt WSIDA ook bij te dragen aan de interkerkelijke samenwerking in Wageningen door gezamenlijke bezinning en gezamenlijke actie in situaties van nood en armoede. De stichting geeft dat concreet gestalte via het Noodfonds Wageningen en het fonds Vakantiegeld Delen.

images2.persgroep.netEr zijn binnen Wageningen verschillende mensen die geen vakantiegeld ontvangen, of die dit geld moeten besteden voor andere doelen, zoals het aflossen van schulden of noodzakelijke dingen in het huishouden. Via het fonds Vakantiegeld Delen wordt gepoogd iets voor deze mensen te doen.

bannerfoto-dnw21De werkgroep Noodfonds wil incidentele, financiële hulp bieden in schrijnende gevallen voor personen of gezinnen uit Wageningen, met name voor mensen die niet bij een kerk of geloofsgemeenschap aangesloten zijn.

Stichting WSIDA heeft een ANBI-status. Dat betekent dat de giften die mensen aan het fonds Vakantiegeld Delen of het Noodfonds doen ook gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar zijn. WSIDA heeft een bestuur bestaand uit 6 mensen die verschillende Wageningse geloofsgemeenschappen vertegenwoordigen. Daarnaast is er een raad van toezicht van waaruit kerken en geloofsgemeenschappen die de stichting steunen de contacten met het stichtingsbestuur onderhouden.

Stichting WSIDA wordt ondersteund door de volgende geloofsgemeenschappen:

  • ABC Evangeliegemeente Salem
  • Arboretumkerk Vrijzinnig op weg
  • Nederlandse Gereformeerde Kerk ‘De Wagenburcht’
  • Nederlandse Gereformeerde Kerk ‘Ons Huis’
  • Protestantse Gemeente te Wageningen
  • Vineyard gemeente

Meer informatie over WSIDA is te vinden op de website van de stichting.